ALGEMENE LEDENVERGADERING

25-3-2018

Convocatie voor de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlanders in de provincie Gerona.

 Wij nodigen U uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering, welke wordt gehouden op: donderdag 12 april  in Hotel La Terrassa te Platja d’Aro, Av. Castell d’Aro 2.

Hotel La Terrassa , t/o het gemeentehuis en t/o McDonalds op de hoek van de Av. S’Agaro in Platja d’Aro, (de belangrijkste winkelstraat) en de Av. Castell d’Aro, waaraan de grote parkeerterreinen liggen. 

Vanaf de parkeerterreinen Plaza d’Europa met betaald parkeren en Plaza Mercat met gratis parkeren, is het ongeveer 5minuten lopen naar het hotel.
Het Hotel heeft ook veel parkeerplaatsen (gratis) een sleutel bij de balie halen.(2 minuten lopen)

Aanvang 12.00 uur eerste zitting en indien dan niet 50% van de leden aanwezig is, na verdaging (koffie) om 12.30 uur in tweede zitting, waar de dan aanwezige leden besluitgerechtigd zijn.

Ook aanmelden indien U alléén naar de vergaderingkomt.

Aan- en afmelden: bij de secretaris uitsluitend per e-mail:   Secretaris.ned.ver.gerona@hotmail.com

  De lunch wordt na afloop van de voordracht geserveerd, de kosten hiervan zijn € 20,00  p.p., wijn, water en koffie voor en na de lunch zijn inbegrepen, introducees € 27,50

 De agenda luidt als volgt:

1. Opening door de voorzitter

2. Goedkeuring notulen van de vergadering van 6 april 2017

3. het bestuur, voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris treden af en stellen zich herkiesbaar.

Zijn er echter andere kandidaten, graag aanmelden bij de secretaris 10 dagen voor de ALV.

4. Jaarverslag secretaris

5. Rekening en verantwoording penningmeester

6. Verslag kascommissie

7.Wil Berbers treedt af bij de kascommissie, is er een nieuwe kandidaat?? Graag aanmelden bij de secretaris of bij de ALV

8. Budget 2018

9. RondvraagTerug naar nieuws