OPGEVEN ALS LID VAN DE VNPG

U kunt lid worden van de VNPG door Uw NAAM,ADRES,TELEFOONNUMMER en SPAANS BANKREKENINGNUMMER (+IBAN) via  E-MAIL te sturen naar secretaris.ned.ver.gerona@hotmail.com

De contributie bedraagt € 18,50 per persoon per jaar en wordt in principe jaarlijks automatisch geïncasseerd.

Voor automatische incasso dient u onderstaande Machtigingsformulier (tussen ******* )  in te vullen en op te sturen naar het e-mailadres van het secretariaat. 

Minderjarige kinderen zijn gratis lid wanneer een van de gezinsleden lid is van de VNPG.

Voor meer informatie kunt u altijd bellen met de secretaris.

**************************************************************

MACHTIGINGSFORMULIER

Naam en voornaam

Geboortedatum

Naam ev partner

Geboortedatum partner

Postadres in Spanje

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-Mail

Spaanse bankrekening nummer

Ondertekenen voor automatische incasso ………………………………..

**************************************************************

De adresgegevens van de leden van onze vereniging zijn vertrouwelijk. Advertenties kunnen worden geplaatst in de nieuwsbrief tegen het vastgestelde tarief( tarievenlijst verkrijgbaar bij de secretaris ).

Het gebruiken van de adres gegevens van de leden, zonder toestemming van het bestuur, is niet toegestaan.