Advertenties kunnen in de nieuwsbrief worden geplaatst en de tarieven daarvoor zijn door het Bestuur van de VNPG als volgt vastgesteld:

***Jaartarief bij tenminste achtmaal verschijnen: hele pagina € 400,-- , halve pagina € 200,-- , één derde pagina € 150,-- en een kwart  pagina € 120,--.

***Het plaatsen van een link op de website: € 200,--

***Incidenteel: hele pagina €70,-- , halve pagina € 40,-- één derde pagina € 30,--en een kwart pagina €30,--

Een advertentie wordt geplaatst wanneer de penningmeester het geld heeft ontvangen op de bank :BBVA     IBAN : ES55 0182 8666 6002 0000 0455 BIC : BBVAESMMXXX

*************************************************************************************************